Si existeix algun acte administratiu, declaració responsable o comunicació prèvia amb incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics, aquí les podràs llegir. També hi trobaràs altra documentació d'interès públic especial.

AUTORITZACIONS SOBRE DOMINI PÚBLIC EMESES PER L'AJUNTAMENT

    Autoritzacions vigents de curta durada  ( consultar 

    Autoritzacions vigents de llarga durada  ( consultar

 

AUTORITZACIONS SOBRE EL DOMINI PÚBLIC DEL TERME MUNICIPAL EMESES PER ALTRES ADMINISTRACIONS

     06/10/2017 - Concessió pròrroga ocupació DMP a La Taverna del Mar i Banys de S'agaró