En aquest apartat trobareu les decisions preses en el marc de les reunions dels diferents òrgans de govern de l’ens, sense dades de caràcter personal.