Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Mercè Serratacó i Costa

Alcaldessa Presidenta

Junts per Sant Feliu de Codines - JSFC

  • Càrrec electe
  • Alcalde/ssa
  • Membre d'equip de govern
  • Ple municipal

Retribucions totals rebudes d'aquesta entitat l'any anterior (exercici liquidat): 13.315,25 € (altres retribucions fixes de caràcter públic)

Coordinació Govern Municipal, Organització interna, Seguretat ciutadana i Protecció Civil, Urbanisme i Territori, Hisenda i Recursos Humans, Seguretat Laboral.

Nascuda a Sant Feliu de Codines. Recentment jubilada, ha treballat com a Administrativa a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès des de 1985 en diferents àmbits: Secretària d'Alcaldia, Tresoreria i Territori i Qualitat urbana.