Vols saber una mica més sobre el Pressupost de l'ens? Aquí pots consultar les dades de previsions i crèdits inicials del Pressupost consolidat amb els organismes autònoms locals. 

Extracte del pressupost municipal amb l'expressió de les subvencions finalistes en aquest incloses, als efectes de justificar legalment la concessió de les presents subvencions sense les corresponents bases i convocatòria pública (exercici 2016, 2017 i 2018).