Projecte Formatiu i Laboral per a joves 2022

La finalitat d’aquesta convocatòria és la selecció per cobrir 9 llocs de treball en règim laboral temporal a jornada parcial de 20hs o 30hs, en funció del lloc de treball, durant els mesos de juliol, agost i part de setembre del 2022, amb l’objectiu de facilitar a les persones joves un primer contacte amb el món laboral i fomentar les habilitats laborals i l’adquisició de competències professionals.
Fora de termini
Requisits previs
Dades i documents

Formularis

 

A les sol·licituds caldrà adjuntar còpia de la documentació següent:
1. Presentar la instància del projecte Formatiu i Laboral per a joves 2022 degudament omplerta i signada (en el cas de menors d’edat també l’autorització del pare, mare o tutor legal)
2. DNI o NIE amb permís de treball
3. Currículum vitae
4. Autoritzar a l’Ajuntament de Sant Celoni, per a la comprovació que les persones seleccionades no han treballat mai i tampoc estan donades d’alta a cap règim de la Seguretat Social, així com en el cas de la plaça BJ 08/21 on s’haurà de comprovar que la persona a contractar no ha estat condemnada per delictes sexuals.
Alhora en tots els candidats es comprovarà que disposen de la ESO finalitzada.
5. Per a la vacant BJ04/22 Presentar una vida laboral actualitzada

Descripció
La finalitat d’aquesta convocatòria és la selecció per cobrir 9 llocs de treball en règim laboral temporal a jornada parcial de 20hs o 30hs, en funció del lloc de treball, durant els mesos de juliol, agost i part de setembre del 2022, amb l’objectiu de facilitar a les persones joves un primer contacte amb el món laboral i fomentar les habilitats laborals i l’adquisició de competències professionals.
Canals de tramitació
Electrònic
Presencial: a les Oficines d'Atenció Ciutadana.
Quan es pot demanar
Del 16 al 25 de juny de 2022 (ambdós inclosos).
Informació bàsica sobre protecció de dades:

Base jurídica. Exercici de poders públics (article 6.1.e del RGPD 2016/679).

Responsable. Ajuntament de Sant Celoni.

Finalitat. Gestionar el servei d'ocupació per a persones en recerca de feina.

Drets. D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament. Podeu exercir-los mitjançant una sol·licitud dirigida a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, o pels altres mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015.

Informació addicional ampliada a Protecció de dades personals.

Actualitzat el 16/06/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.