La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Sant Celoni.

L'Àrea de Serveis Generals (Àmbit d'Atenció Ciutadana) s'encarrega de la gestió dels continguts i serveis accessibles.