Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Descripció

Els proveïdors de l'Ajuntament de Sant Celoni poden presentar les seves factures en format electrònic, sense necessitat d'imprimir-les ni de desplaçar-se a les oficines municipals.

Una factura electrònica és un document electrònic que:

  • Conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics.

  • Té validesa legal si disposa de signatura electrònica avançada que garanteix l'autentificació, la integritat i el no repudi.

  • És susceptible de ser tramès per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors.

  • El format electrònic admès és el format factura-e.

El termini de pagament de les factures és l'establert als articles 216.4, 222 i 235 del Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic.

Dades bancàries del creditor

Si no ho heu fet abans, cal que ens comuniqueu les vostres dades bancàries mitjançant aquest formulari.

L'heu de portar degudament complimentat a Intervenció (Plaça de la Vila, 1). Per qualsevol consulta, truqueu al 93 864 12 35.

Canals de tramitació

Altra informació d'interès

Formularis

 

Dades de contacte

Intervenció OAC Sant Celoni - el Safareig
Plaça de la Vila, 1 (08470 Sant Celoni) C/ Campins, 24 (08470 Sant Celoni)
93 864 12 35 93 864 12 00
  oac@santceloni.cat

 

  • Dilluns - divendres: 08.30 - 14.30h. 
  • Dilluns: 17.00 - 20.00h. 

 

 

 

 

 

 

Observacions

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius. Per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.