Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

1. Per poder accedir a la realització de les proves, les persones aspirants hauran d'assistir amb mascareta i portar el material necessari (bolígrafs).

Resolució SLT/2875/2020, de 12 de novembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya  Font: CIDO (Diba)

2. Enllaç al tràmit per optar a les places ofertades: Selecció de personal

Important. Si opteu per la convocatòria Tècnic/a d'Administració General (exp. 2020/4434), cal que presenteu aquesta  Sol·licitud
 
 
 
Convocatòria Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Data de publicació Darrera modificació Estat Termini de sol·licituds Documents
Tècnic/a d'Administració General (exp. 2020/4434) Concurs-oposició lliure Funcionari/ària interí/na A1 20/11/2020 20/11/2020 En curs 21/11/2020 a 30/11/2020 (ambdós inclosos)

 Anunci

 Sol·licitud 

Borsa de treball de Tècnic/a Superior en Educació Infantil (exp. 2020/4284) Concurs públic de mèrits Laboral C1 10/11/2020 10/11/2020 En curs 11/11/2020 a 24/11/2020 (ambdós inclosos)  Anunci
Tècnic/a d'Administració General (exp. 2020/3797) Comissió de serveis Funcionari/ària A1 29/09/2020 20/11/2020 Deserta (cap aspirant s'ha presentat dins el termini de sol·licituds) 30/09/2020 a 14/10/2020 (ambdós inclosos)  Anunci
Borsa de treball d'oficial electricistes (exp. 2020/1002) Concurs-oposició lliure Laboral AP 29/06/2020 18/11/2020 Finalitzada 30/06/2020 a 13/07/2020 (ambdós inclosos)

 Anunci

 Admesos i exclosos

Prova català

 Acta