Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

2020

 • Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació del servei d'assessorament i orientació sociolaboral per a joves Exercici 2021(PDF)
 • Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Celoni, per al desenvolupament dels projectes Ametista i projecte acció, per als cursos 2020 – 2021 al 2022 – 2023 (PDF)
 • Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni, per al manteniment i funcionament d’un Centre de Documentació del Parc del Montnegre i el Corredor (PDF)
 • Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Celoni en matèria de serveis educatius (PDF)
 • Conveni de col·laboració de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Sant Celoni, per a la realització de programes de formació i inserció, organitzats en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), per a joves que han finalitzat l'Ensenyament Obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en Educació Secundària Obligatòria (PDF)
 • Conveni de col·laboració entre l'Escola La Salle i l'Ajuntament de Sant Celoni en relació amb el Projecte de Servei Comunitari emmarcat en el Pla Educatiu d'Entorn 2019-2023 (PDF)
 • Segona Addenda al Pla Educatiu d'Entorn (PDF)

2019 (PDF)

2018 (PDF)

2017

 • Protocol addicional per a l'any 2016 del conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de polítiques de turisme al Vallès Oriental 2015-2017
 • Conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió i prestació dels serveis Socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Sant Celoni
 • Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament de Sant Celoni en matèria de Serveis Educatius
 • Aprovació del Text de les Bases del concurs Sant Celoni Robotseny curs 2016-2017
 • Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d'assistència tècnica en el marc de la realització del programa treball i formació corresponent a l'Ordre TSF/2496/2016, de 2 de novembre
 • Aprovació de la pròrroga del conveni amb el Consell Comarcal de la Selva per al desenvolupament del projecte Ruta de la Tordera i Riera d'Arbúcies
 • Aprovació de la pròrroga del conveni específic de cooperació i col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Celoni i l'Associació de propietaris finques del Montnegre per el manteniment del camí de Sant Celoni a Sant Martí de Montnegre per a l'any 2017

2016

 • Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera per a l'ús, per part del Club Futbol Sala Sant Celoni, de la pista de futbol sala Sant Celoni, durant temporada 2015-2016
 • Conveni amb la Diputació de Barcelona relatiu al manteniment i funcionament del centre de Documentació del Parc del Montnegre i el Corredor a Sant Celoni.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i l'Associació grup IFAM
 • Conveni de col·laboració de l'administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament d'Ensenyament amb l'Ajuntament de Sant Celoni en matèria de Serveis Educatius durant l'any 2016
 • Conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Sant Celoni i Sorea, per a la generació d'ajuts i mesures socials, associades al servei municipal de subministrament d'aigua, a l'empara d'allò previst a la llei 49/2012, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
 • Conveni de col·laboració amb l'associació de concessionaris del mercat municipal de Sant Martí per a la promoció i dinamització del mercat municipal Sant Martí.
 • Conveni de col·laboració entre l'agència de l'habitatge de Catalunya i l'ajuntament de Sant Celoni
 • Conveni de col·laboració per al manteniment de l'oficina d'habitatge del Baix Montseny amb els ajuntaments d'Arbúcies, Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera
 • Addenda del conveni de col·laboració per el funcionament del servei d'intermediació pels deutes de l'habitatge (SIDH) i del servei d'atenció ciutadana (SAC) amb la Diputació de Barcelona
 • Pròrroga del conveni subscrit amb l'agència de l'habitatge de Catalunya per la cessió d'habitatges relacionats amb la inclusió de persones amb especials necessitats d'atenció
 • Pròrroga del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva per al desenvolupament del projecte Ruta de la Tordera i riera d'Arbúcies
 • Conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Sant Celoni i l'ADF FORESTEC per a la realització de tasques d'informació estiu 2016.
 • Conveni per a la subvenció i col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i l'Escola Bressol Associació Educativa Auró -Escola Pascual- en l'establiment de les condicions que han d'ordenar la reserva de set places escolars de 0-3 anys, per a infants amb necessitats educatives específiques per al curs 2016-2017.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i l'Escola Bressol Associació Educativa Auró -Escola Pascual- en l'establiment de les condicions que han d'ordenar la gestió d'ajuts socials per a famílies amb infants escolaritzats al 1r cicle d'Educació infantil en Escoles Bressol de Sant Celoni per al curs 2016-2017.
 • Resolució del conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Celoni relatiu al servei d'assessorament sobre el deute hipotecari
 • Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Celoni per a la realització d'un curs de preparació per a les proves d'accés a cicles formatius de Formació Professional de Grau Mitjà per al curs 2016-2017.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i l'Escola Bressol Associació Educativa Auró -Escola Pascual- en l'establiment de les condicions que han d'ordenar la gestió d'ajuts socials per a famílies amb infants escolaritzats al 1r cicle d'Educació infantil en Escoles Bressol privades de Sant Celoni per al curs 2016-2017
 • Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Celoni per a la realització d'un curs de preparació per a les proves d'accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior per al curs 2016-2017.
 • Addenda al Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Sant Celoni per a la realització de Programes de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en Educació secundària obligatòria.
 • Aprovació del conveni de col·laboració entre l'administració per la socialització de llibres de text i portàtils en servei de préstec pels centres educatius.
 • Adhesió de l'Ajuntament de Sant Celoni al projecte Reempresa que promou la Diputació de Barcelona juntament amb la Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT) i els Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE)
 • Addenda conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Sant Celoni per al Pla Educatiu d'Entorn del curs 2016-2017
 • Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Celoni, el Bisbat de Terrassa i la Parròquia de Sant Martí de Montnegre per a l'arranjament de la coberta de l'església de Sant Cebrià de Fuirosos
 • Conveni de transport escolar per al curs 2016-2017
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni, l'Associació de gent gran de l'Esplai i la Fundació La Caixa pel desenvolupament del projecte del Programa de gent gran
 • V Conveni interadministratiu de col·laboració per a la programació, la coordinació i el finançament de Serveis Socials, pel període 2016-2019, entre el Consell Comarcal del Vallès i l'Ajuntament de Sant Celoni, i l'addenda per a l'any 2016
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i l'associació de donants de sang del Vallès Oriental, per a l'any 2016
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i la junta provincial de l'associació contra el càncer, per a l'any 2016
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i l'Associació neurològica amics Baix Montseny, per a l'any 2016
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i Càritas de la Parròquia Sant Martí de Sant Celoni, per a la subvenció d'activitats del servei d'aliments durant l'any 2016
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i Comitè Comarcal de la Creu Roja a Sant Celoni i Baix Montseny, per a la subvenció d'activitats durant el 2016
 • Conveni per a l'establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador entre el Consell Comarcal de Vallès Oriental i l'Ajuntament de Sant Celoni

2015 (PDF)

2014 (PDF)