Vols saber com s'ordena i com es classifica el territori del municipi? Quina és la regulació del seu ús? Aquí pots consultar el Pla general d'ordenació urbana, que defineix l'ordenació del territori i estableix les normes del seu desenvolupament i execució. També hi trobaràs la resta de documentació que articula el Pla general.

Projecte d'urbanització de l'àmbit de modificació del PGO al sector delimitat pel límit del terme municipal de Sant Celoni i la carretera C-35: disponible al tauler municipal  (MatèriesUrbanisme

 

Registre de planejament urbanístic de Catalunya  Font: Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat de Catalunya)