Aquest apartat et derivarà al mapa que et permetrà visualitzar la informació urbanística de manera gràfica.

Descripció Enllaç Prioritat
Mapa urbanístic de Catalunya http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaMapaUrbanistic.do?reqCode=initMunicipisBasica