Aquí pots consultar les resolucions i els decrets aprovats per aquest ens.

La publicació de les resolucions dictades constitueix un tractament de dades personals i s'ha de sotmetre als preceptes i garanties de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

D’acord amb aquesta llei, les dades personals contingudes en la major part de resolucions no es poden publicar al Portal de la Transparència sense contradir la normativa de la protecció de dades.

Ara bé, les persones poden accedir al contingut d’aquestes resolucions d’acord amb les previsions de l’article 18 i següents de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (vegeu el tràmit Sol·licitud d'accés a la informació pública).

Gener i febrer 2021 (exp. 2021/1200)

 • Gener: 2021/1 a 2021/201
 • Febrer: 2021/202 a 2021/431

Novembre i desembre 2020 (exp. 2021/114)

 • Novembre: 2020/2233 a 2020/2557
 • Desembre: 2020/2558 a 2020/2863

Setembre i octubre 2020 (exp. 2020/4904)

 • Setembre: 2020/1588 a 2020/1872
 • Octubre: 2020/1873 a 2020/2232

Juliol i agost 2020 (exp. 2020/3759)

 • Juliol: 2020/1194 a 2020/1498
 • Agost: 2020/1499 a 2020/1587

Maig i juny 2020 (exp. 2020/2863)

 • Maig: 2020/773 a 2020/944
 • Juny: 2020/945 a 2020/1193

Març i abril 2020 (exp. 2020/1926)

 • Març: 2020/468 a 2020/646
 • Abril: 2020/647 a 2020/772

Març 2020 (exp. 2020/1518)

 • Resolució 2020/552 de 13.03.2020 relativa a l’aprovació de mesures de caràcter preventiu.
 • Resolució 2020/602 de 16.03.2020 relativa a la suspensió de l’execució de diversos contractes administratius en el marc de la situació provocada pel SARS-COV-2.
 • Resolució 2020/610 de 16.03.2020 relativa a les mesures excepcionals adreçades a tots els treballadors de l’Ajuntament i membres electes de l’Ajuntament de Sant Celoni, per limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris pel correcte funcionament dels serveis públics bàsics i restringir la mobilitat del referit personal amb la finalitat de reduir la propagació de la infecció de la malaltia COVID-19.
 • Resolució 2020/616 de 17.03.2020 relativa a l’aprovació de mesures de caràcter preventiu.
 • Resolució 2020/624 de 20.03.2020 relativa a la revocació de la suspensió de l’execució de diversos contractes administratius en el marc de la situació provocada pel SARS-COV-2.
 • Resolució 2020/625 de 23.03.2020 relativa a la modificació/manteniment de la suspensió de l’execució de diversos contractes administratius en el marc de la situació provocada pel SARSCOV-2.
 • Resolució 2020/630 de 25.03.2020 relativa a l’adhesió al Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus.
 • Resolució 2020/631 de 25.03.2020 relativa al descàrrec del primer pagament del padró corresponent al mercat setmanal de Sant Celoni 2020.
 • Resolució 2020/637 de 27.03.2020 relativa a l’establiment de mesures preventives i serveis mínims durant el període comprès entre els dies 30 de març i 13 d’abril de 2020.
 • Resolució 2020/647 de 02.04.2020 relativa a la modificació de la suspensió de l’execució del servei de neteja i gestió dels residus dels edificis municipals de Sant Celoni i la Batllòria en el marc de la situació provocada pel SARS-COV-2.
 • Resolució 2020/697 de 09.04.2020 relativa a l’avocació de les competències delegades en la Junta de Govern Local.
 • Resolució 2020/698 de 09.04.2020 relativa a l’aixecament de la suspensió de l’execució del contracte administratiu amb Aula Abierta, Gestión Educativa, SL per a la realització de cursos de formació acadèmica en idiomes estrangers en el Centre municipal de formació i ocupació Baix Montseny – Sax Sala, en el marc de la situació provocada pel SARS-COV-2.
 • Resolució 2020/702 de 14.04.2020 relativa a l’establiment de mesures preventives i serveis mínims a partir del dia 15 d’abril de 2020.
 • Resolució 2020/708 de 15.04.2020 relativa a l’adhesió de Sant Celoni al Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya, elaborat per l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).
 • Resolució 2020/710 de 16.04.2020 relativa a la limitació de l’horari d’obertura dels establiments comercials dedicats a botigues a l’abast que distribueixen aliments i articles diversos.
 • Resolució 2020/737 de 22.04.2020 relativa a la suspensió del contracte de menjador de l’escola bressol municipal El Blauet.
 • Resolució 2020/742 de 23.04.2020 relativa al desistiment del procediment de modificació de diversos contractes subscrits per aquest Ajuntament.
 • Resolució 2020/743 de 23.04.2020 relativa a l’aprovació del Protocol per a la celebració de sessions telemàtiques dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Sant Celoni durant la vigència de l’estat d’alarma.

Gener i febrer 2020 (exp. 2020/1138)

 • Gener: 2020/1 a 2020/191
 • Febrer: 2020/192 a 2020/467

Novembre i desembre 2019 (exp. 2020/62)

 • Novembre: 2019/2490 a 2019/2866
 • Desembre: 2019/2867 a 2019/3132

Setembre i octubre 2019 (exp. 2019/6556)

 • Setembre: 2019/1960 a 2019/2142
 • Octubre: 2019/2143 a 2019/2489

Juliol i agost 2019 (exp. 2019/5367)

 • Juliol: 2019/1567 a 2019/1844
 • Agost: 2019/1845 a 2019/1959

Març, abril, maig i juny 2019 (exp. 2019/4798)

Resolucions d’Alcaldia:

 • Març: 2019/374 a 2019/722
 • Abril: 2019/723 a 2019/1025
 • Maig: 2019/1026 a 2019/1301
 • Juny: 2019/1302 a 2019/1566

Resolucions de Seguretat Ciutadana:

 • Març: 2019/24 a 2019/38
 • Abril: 2019/39 a 2019/49
 • Maig: 2019/50 a 2019/69
 • Juny: 2019/70 a 2019/76

Gener i febrer 2019 (exp. 2019/1733)

Resolucions d’Alcaldia:

 • Gener: 2019/1 a 2019/214
 • Febrer: 2019/215 a 2019/373

Resolucions de Seguretat Ciutadana:

 • Gener: 2019/1 a 2019/15
 • Febrer: 2019/16 a 2019/23

Novembre i desembre 2018 (exp. 2019/419)

Resolucions d’Alcaldia:

 • Novembre: 2018/2058 a 2018/2280
 • Desembre: 2018/2281 a 2018/2531

Resolucions de Seguretat Ciutadana:

 • Novembre: 2018/107 a 2018/113
 • Desembre: 2018/114 a 2018/128

Setembre i octubre 2018 (exp. 2018/4409)

Resolucions d’Alcaldia:

 • Setembre: 2018/1634 a 2018/1805
 • Octubre: 2018/1806 a 2018/2057

Resolucions de Seguretat Ciutadana:

 • Setembre: 2018/92 a 2018/99
 • Octubre: 2018/100 a 2018/104

Juliol i agost 2018 (exp. 2018/2819)

Resolucions d’Alcaldia:

 • Juliol: 2018/1323 a 2018/1550
 • Agost: 2018/1551 a 2018/1633

Resolucions de Seguretat Ciutadana:

 • Juliol: 2018/73 a 2018/86
 • Agost: 2018/87 a 2018/91

Maig i juny 2018 (exp. 2018/2056)

Resolucions d’Alcaldia:

 • Maig: 2018/915-1 a 2018/1106
 • Juny: 2018/1107 a 2018/1322

Resolucions de Seguretat Ciutadana:

 • Maig: 2018/42 a 2018/54
 • Juny: 2018/55 a 2018/72

Març i abril 2018 (exp. 2018/807)

Resolucions d’Alcaldia:

 • Març: 2018/445 a 2018/725
 • Abril: 2018/726 a 2018/915

Resolucions de Seguretat Ciutadana:

 • Març: 2018/21 a 2018/32
 • Abril: 2018/33 a 2018/41