Si existeix algun acte administratiu, declaració responsable o comunicació prèvia amb incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics, aquí les podràs llegir. També hi trobaràs altra documentació d'interès públic especial.

16-07-2020

Mutació demanial subjectiva d’un terreny a favor del Servei Català de la Salut per la construcció d’un centre d’atenció primària a Sant Celoni.

Documents: