Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Marc Parés Muns

Càrrec Alcalde

Àrea Governació, Relacions Institucionals, Hisenda, Sanitat

Partit polític Tots per Sant Boi

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic paresmm@diba.cat

Trajectòria professional Administratiu

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 13410

Activitats i béns 01_Marc_Pares.pdf

Àngel Estrada Giravent

Càrrec Regidor i Primer tinent d'alcalde

Àrea Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient i Promoció Econòmica

Partit polític Tots per Sant Boi

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Trajectòria professional Encarregat d'esplotació porcina

Tipus Càrrec electe

Indemnitzacions anuals (màxim) 1500

Activitats i béns 02_Angel_Estrada.pdf

Alexandra Casas Dot

Càrrec Regidora

Àrea Ensenyament i Cultura

Partit polític Tots per Sant Boi

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Trajectòria professional Mestra

Tipus Càrrec electe

Indemnitzacions anuals (màxim) 1500

Activitats i béns 03_Alexandra_Casas.pdf

Cèsar Panicot Llagostera

Càrrec Regidor i Segon tinent d'alcalde

Àrea Urbanisme i Obres

Partit polític Tots per Sant Boi

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Trajectòria professional Arquitecte tècnic

Tipus Càrrec electe

Indemnitzacions anuals (màxim) 1500

Activitats i béns 04_Cesar_Panicot.pdf

Jordi Pujol Vilamitjana

Càrrec Regidor

Àrea Esports, Turisme i Noves tecnologies

Partit polític Tots per Sant Boi

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Trajectòria professional Tècnic de manteniment

Tipus Càrrec electe

Indemnitzacions anuals (màxim) 1500

Activitats i béns 05_Jordi_Pujol.pdf

Montserrat Moreno Tello

Càrrec Regidora

Àrea Benestar Social i Gent Gran

Partit polític Tots per Sant Boi

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Trajectòria professional Teixidora

Tipus Càrrec electe

Dietes anuals (màxim) 1500

Activitats i béns 06_Montse_Moreno.pdf

Marta Canadell Gurri

Càrrec Regidora

Àrea Festes i Joventut

Partit polític Tots per Sant Boi

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Trajectòria professional Estudiant

Tipus Càrrec electe

Indemnitzacions anuals (màxim) 1500

Activitats i béns 07_Marta_Canadell.pdf