Quan l'ens creï una llista per accedir als processos de formació i promoció que convoqui, aquest és el lloc on la trobaràs. Consulta si n'hi ha alguna en aquests moments.

En els dos darrers anys no s'ha convocat cap procés de formació i/o promoció.