Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats

Al següent enllaç es pot consultar el text complert de cadascuna de les ordenances fiscals vigents a partir del dia 1 de gener de 2022.