Podràs trobar-hi la informació sobre les resolucions en les què es determina l'accés parcial o denegació de les sol·licituds d'accés a la informació pública (SAIP), per concurrència d'algun dels límits legalment previstos.
Loading...

Loading...

 

 

Et mostrem les peticions d'accés a la informació pública rebudes per l'ajuntament. Podràs accedir a les resolucions d'accés utilitzant el codi segur de verificació (columna CSV_RESOLUCIO) : https://www.santboidellucanes.cat/serveis-i-tramits/verificacio-de-documents

 

 

També pots reutilizar les dades del nostre portal de dades obertes: --> Expedients d'accés a la informació pública