Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Alcaldia

Alcalde

Joan Campolier i Montsant

Turisme

Joan Campolier i Montsant

Territori

Joan Campolier i Montsant

Economia i Hisenda

Joan Campolier i Montsant

Serveis Públics, Medi Ambient i Esports

Regidor

Joan Solà Vila

Medi Ambient

Joan Solà Vila

Obres i serveis

Joan Solà Vila

Esports

Joan Solà Vila

Promoció Econòmica, Bon Govern i Comunicació

Regidora

Silvia Morell Vives

Promoció Econòmica

Silvia Morell Vives

Ensenyament i Serveis a les persones

Regidor

Víctor Valverde Rivas

Benestar Social

Víctor Valverde Rivas

Educació

Víctor Valverde Rivas

Salut

Víctor Valverde Rivas

Gent gran

Víctor Valverde Rivas

Cultura, Festes, Joventut i Participació

Regidora

Anna Castañeda Vives

Cultura

Anna Castañeda Vives

Fires i festes

Anna Castañeda Vives

Joventut

Anna Castañeda Vives

Participació Ciutadana

Anna Castañeda Vives

Proximitat

Regidor

Julián Jimenez Ramírez

Proximitat

Julián Jimenez Ramírez

0 Registres carregats

L'organització i la distribució de competències en l'àmbit de l'Ajuntament es defineix a través del cartipàs municipal, que fixa també:

- El règim i periodicitat de celebració de les sessions plenàries

- La creació i constitució de les comissions de les comissions informatives

- Designar els representants als òrgans col.legiats

- Nomenament dels tinents d'alcalde

- Designació de diferents regidories

- Constitució de grups polítics municipals i nomenament de portaveus