Organització política

AIS JUNTS (Ara i Sempre Santa Susanna)
ERC-Endavant-Acord Municipal (ERC-E-AM)
Compromis amb Santa Susanna (CASS)
Ciutadans-Partido de la Ciudadania de Santa Susanna