Ajuts atorgats Disponible a: Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones

Aquest és l'espai des d'on pots accedir a la relació d’ajuts atorgats per l'ens. De cadascun se n'especifiquen, entre d'altres aspectes, l'import i l'àmbit als quals fa referència.