Quins convenis urbanístics ha signat aquest ens? Pots consultar-los aquí.

Instrument Tema Núm Expedient Competències Data aprovació Data publicació Publicacions butlletins oficials Enllaç Documents
CONVENI DE CONSTITUCIÓ D’UNA SERVITUD D’AQÜEDUCTE PER INTERÈS GENERAL Constitució d'una servitud d'aqüeducte en propietat privada per la instal·lació de canonades de subministrament d'aigua 784/2019 Subministrament d'aigua potable 13-06-2019 09-07-2019 CONVENI DE CONSTITUCIÓ D’UNA SERVITUD D’AQÜEDUCTE PER INTERÈS GENERAL
CONVENI DE PERMUTA ENTRE LA PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE SANTA OLIVA I L'AJUNTAMENT Adquisició del bé immoble del c/ Mossèn Antoni Paradís 49 i el seu hort (rectoria, antic Monestir de Santa Maria) mitjançant permuta per un bé immoble de titularitat municipal 254/2006 Patrimoni històric 09-06-2005 CONVENI DE PERMUTA ENTRE LA PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE SANTA OLIVA I L'AJUNTAMENT
CONVENI D'AUTORITZACIO PER A LA CONDUCCIÓ DE CANONADA D'HIDRANTS - ANDRES Y PLASA SA Autorització de conducció de canonada hidrants 25/2016 Subministrament d'aigua potable 07-03-2018 CONVENI D'AUTORITZACIO PER A LA CONDUCCIÓ DE CANONADA D'HIDRANTS - APSA
CONVENI D'AUTORITZACIO PER A LA CONDUCCIÓ DE CANONADA D'HIDRANTS - JUAN ANTONIO MARTIN MORENO Conducció de canonada d'hidrants 25/2016 Subministrament d'aigua potable 01-07-2016 CONVENI D'AUTORITZACIO PER CONDUCCIÓ HIDRANTS - JUAN ANTONIO MARTIN MORENO
CONVENI D'AUTORITZACIO PER CONDUCCIÓ D'HIDRANTS - ALBERT FONTANALS MASSANA Conducció de canonada d'hidrants 25/2016 Subministrament d'aigua potable 06-02-2008 CONVENI D'AUTORITZACIO PER A LA CONDUCCIÓ DE CANONADA D'HIDRANTS - ALBERT FONTANALS MASSANA