Resolucions de recursos, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes Disponible a: Mapa administració electrònica Consorci AOC

En aquest apartat hi trobaràs publicades les resolucions dels recursos especials, les resolucions de les qüestions de nul·litat i les resolucions judicials definitives en matèria de contractació, i també els actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes, si n'hi ha.