T'oferim aquí la informació sobre la contaminació de l'aire del municipi.

QUALITAT DE L'AIRE

La xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya dispoa de 13 punts de mesura a la zona de quaitat de l'aire 8, de comarques de Girona, que es on es troba el municpi de Santa Maria de Palautordera.

Santa Maria de Palautordera disposa d’una estació al propi terme municipal, al carrer Martí Boada, pertanyent a la XVPCA, que pren dades de forma automàtica de l’ozó i de la pluja àcida i de forma manual de les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).  Aquestes dades es complementen amb les que es recullen a l’estació del c/ Damm de Sant Celoni, que recull de manera automàtica dades de: òxids de nitrogen, ozó, sulfur d’hidrogen, diòxid de sofre; i de manera manual: compostos orgànics volàtils, plom i  partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres.

Cabina de control atmosfèric

Consulta en línia de la qualitat de l'aire a Santa Maria de Palautordera: http://dtes.gencat.cat/icqa/

MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA