Tècnics de l'ens Disponible a: Web municipal

Vols saber si aquest organisme disposa de secretari/ària, interventor/ora i/o tresorer/era i qui són? Aquest és el lloc on en trobaràs més detalls.

Nom del tècnic Càrrec Correu electrònic Telèfon Prioritat
Jordi Tomasa i Juyol Arquitecte municipal tomasajj@smpalautordera.cat