Quins convenis urbanístics ha signat aquest ens? Pots consultar-los aquí.

Instrument Tema Núm Expedient Competències Data aprovació Data publicació Publicacions butlletins oficials Enllaç Documents
Planejament urbanístic Modificació puntual de POUM X2021002187 30-09-2021 2021-MADevesa_MediterraneanEnjoyLife
Planejament urbanístic Modificació puntual de POUM soler.pdf
Gestió urbanística Junta de compensació can guinau.pdf
Planejament urbanístic Projecte d'urbanització can paga.pdf

Convenis urbanístics derivats del Pla d'ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data 27 de gener de 2011: