Estatuts Disponible a: Web municipal (www.smpalautordera.cat)

Com funciona aquest ens? Aquí hi trobaràs publicat el conjunt de disposicions que tenen força de llei per a l'organització i el seu funcionament intern.