Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

JULIAN TRAPERO FRÍAS

Càrrec: Alcalde
Regidories: Govern local, Urbanisme i Recursos Humans.
Partit polític: ICV-EUA
Adreça: Pl. Mossèn Josep Paituví, 1
CP: 08106
Telèfon de contacte: 935931828
Fax: 935791547
A/e:    
Horari de visites: De dilluns a divendres.
Com demanar visita: per email o telèfon
Retribució anual bruta: 0,00 euros

OLIVIA MONES ESTEVEZ 

Càrrec: 1a Tinent d'Alcalde
Regidories: Hisenda, Promoció Econòmica, Medi Ambient i Obres i Serveis.
Partit Politic: ICV-EUA
Adreça: Pl. Mossèn Josep Paituvi, 1
CP: 08106
Telèfon de contacte: 935931828
Fax: 935791547
A/e: 
Horari de visites:Dijous de 16 a 19 hores
                        Dimarts de 10 a 12 hores
Com demanar visita: Per telèfon
Retribució anual bruta: 22.221,24 euros

DAVID ESCARTÍN MESA

Càrrec: 2n Tinent d'Alcalde
Regidories: Educació, Esports, Festes, Protecció Civil i Comunicacions.
Partit polític:ICV-EUA
Adreça: Pl. Mossèn Josep Paituví, 1
CP: 08106
Telèfon de contacte: 935931828
Fax: 935791547
A/e: 
Horari de visites: Dimecres de les 19:00 a les 21:00 hores.
Com demanar visita: Per  telèfon
Retribució anual bruta: 0,00 euros
 

OSCAR AVILES LICERAS

Càrrec: Regidor
Regidories: Cultura, Joventut, Cooperació i Solidaritat, Sanitat i Serveis Socials.
Partit polític: ICV-EUA
Adreça: Pl. Mossèn Josep Paituví, 1
CP: 08106
Telèfon de contacte: 935931828
Fax: 935791547
A/e: 
Horari de visites: A convenir
Com demanar visita: Per telèfon
Retribució anual bruta: 0,00 euros