Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Nom de la campanya Mes Any Mitjà de comunicació Concepte Import (iva inclòs) Àmbit Prioritat
Cavalcada de Reis 2018 Contrapunt Anunci 1/2 pàgina Cavalcada Reis 121.0 Cultura
Tunel del Terror 2018 Contrapunt Anunci 1/4 pagina Tunel del Terror 72.6 Cultura
Festa Major 2018 Contrapunt Anunci 1/2 pàgina Festa Major 2018 121.0 Cultura
Fira de Nadal 2017 Contrapunt Anunci 1/2 pàgina Fira de Nadal 121.0 Foment activitat econòmica