No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Les sessions ordinàries del Ple de la Corporació se celebraran cada dos mesos, concretament el tercer dimarts no festiu dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre, i novembre a la Sala de Sessions de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte.  L’hora de celebració serà a les 19,30 hores.