Informa't aquí sobre el lloc web del servei de gestió tributària del teu municipi. També hi trobaràs l'adreça, el telèfon, els horaris del servei i la informació sobre les taxes i tributs que tramita.

http://orgt.diba.cat/cat/

El municipi de Santa Margarida i els Monjos està immers en un procés de regularització cadastral  (Resolució de 27 de juliol de 2015 de la Direcció General del Cadastre  publicada al BOE el dia 30 de juliol de 2015). Des de la Gerència Regional s'ha començat a enviar als titulars cadastrals corresponents, les notificacions dels expedientes de regularització cadastral que s’han iniciat al municipi.

A continuació us podeu descarregar un model específic d'instància, que podeu utilitzar per tal de presentar a aquesta Gerència les possibles reclamacions que es puguin plantejar contra els acords d'alteració cadastral derivats de l'esmentat procediment de regularització .

MODEL RECLAMACIO REGULARITZACIO CADASTRAL