Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Composició del cartipàs municipal:

Govern municipal:

Imma Ferret Raventos, Alcaldessa.

Manuel Alpuente Toledano, 1er Tinent d'Alcalde .

Matèries relacionades amb esports i medi ambient.

Esther Marmaneu Domingo, Regidora

Matèries relacionades amb cultura i festes, patrimoni, turisme, igualtat, comunicació, transparència i participació ciutadana.

Josep Oriol Torrents Puyal, 2on Tinent d'Alcalde

Matèries relacionades amb mobilitat i via pública, parcs i jardins.

Maria Neus Hernández Calvet, 3er Tinent d'Alcalde 

Matèries relacionades amb educació, joventut i infància.

Maria Filomena Martínez Bravo, Regidora 

Matèries relacionades amb serveis socials, gent gran , sanitat, consum, habitatge, cooperació, obres i manteniment.

José Luis Soriano Núñez, 4rt Tinent d'Alcalde

Matèries relacionades amb hisenda, mercat inoves tecnologies.

 

 

Junta de Govern Local:

Es reuneix un cop a la setmana per aprovar les competències que li són atribuïdes i que es detallen en la publicació íntegra dels cartipàs en aquest mateix apartat. La Junta de Govern Local es reuneix setmanalment els dilluns i està formada per:

 • Imma Ferret Raventós - Grup municipal PSC

 • Manuel Alpuente Toledano - Grup municipal PSC

 • Josep Oriol Torrents Puyal - Grup municipal PSC

 • Maria Neus Hernández Calvet - Grup municipal PSC

 • José Luis Soriano Núñez - Grup municipal PSC

 

Comissió Informativa General, formada pels següents regidors:

- 5 Regidors del Grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP):

 

 • Imma Ferret Raventós.

 • Manuel Alpuente Toledano.

 • Josep Oriol Torrents Puyal.

 • Maria Neus Hernández Calvet.

 • José Luis Soriano Nuñez.

- 2 Regidors del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya -Acord Municipal (ERC-AM):

 

 • Lourdes Queri Montserrat
 • Núria Calvet Sánchez
 • Suplents Domingo Prunerai Galofré i José Antonio Sánchez Vallecillos.

 

-1 Regidora del Grup municipal de Poble Actiu-Candidatura Unitat Popular- Alternativa Municipalista Santa Margarida i els Monjos (PA - CUP-AMUNT-SMM):

 

 • Amanda Gallego Santacana.

- 1 Regidora del Grup municipal de Junts Per Catalunya Santa Margarida i els Monjos (JxCAT-JUNTS):

 

 • Susanna Escribà Vivó.

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Publicació íntegra dels acords del Ple de la Corporació  relatius al cartipàs municipal i al règim d'organització i funcionament de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos (11 de juliol de 2019)