RESUM PER CAPÍTOLS

EXERCICI ECONÒMIC DE 2018

RESUM

 

PRESSUPOST INGRESSOS

Pressupost

Descripció

2018

CAPÍTOL I

4.272.153,23

CAPÍTOL II

28.989,50

CAPÍTOL III

1.592.235,95

CAPÍTOL IV

2.326.395,46

CAPÍTOL V

63.400,00

CAPÍTOL VII

312.500,00

CAPÍTOL VIII

0,00

CAPÍTOL IX

350.000,00

TOTAL

8.945.674,13

 

 

PRESSUPOST DESPESES

Pressupost

Descripció

2018

CAPITOL I

3.827.627,00

CAPITOL II

4.045.598,00

CAPITOL III

0,00

CAPITOL IV

347.384,19

CAPITOL VI

714.090,00

CAPITOL VII

2.000,00

CAPITOL IX

8.974,94

TOTAL

8.945.674,13