Podràs trobar-hi la informació sobre les resolucions en les què es determina l'accés parcial o denegació de les sol·licituds d'accés a la informació pública (SAIP), per concurrència d'algun dels límits legalment previstos.

SOL·LICITUDS D'ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ I/O LA INFORMACIÓ (CONSULTA)

Nº Expedient Descripció
2022/1134 1 GSEC  Diverses sol·licituds d'accés a informació pública
2022/1064 1 GSEC  Accés Informació pública . relativa a sancions grans tenidors de pisos buits
2022/599 1 GSEC  Sol·licitud d'accés a la informació pública: Relació de les subvencions convocades a través de procediment de concurrència competitiva durant el primer semestre de l’any 2021, amb indicació de l’objecte o finalitat i l’import total
2022/397 1 GSEC  Sol·licitud d'accés a informació pública: Despeses de manteniment viari municipal l'any 2020 i 2021
2022/361 1 GSEC  Sol·licitud informació _ Certificat empadronament habitants Can Feu
2022/318 1 GSEC  Sol·licitud accés a cadastre antic per comprovar unes finques
2022/187 1 GSEC  Sol·licitud d'accés a la informació pública referent a la recepció urbanística de Can Marquès
2021/1060 1 GSEC  Sol·licitud informació agent policia local
2022/1796 1 GSEC  Sol·licitud d'accés a la informació pública
   
   
   
9 9

 

RECLAMACIONS D'ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ PÚBLICA

Nº Expedient Descripció
2022/1179 1 GSEC  Comunicació de la reclamació i sol·licitud d'informe de la GAIP- informació sobre activitat econòmica
2022/177 1 GSEC  Reclamacions GAIP accés informació pública_
2021/194 1 GSEC  Reclamació GAIP sol·licitud accés informació pública_ comitè empresa i UGT
3 3

 

Dades actualitzades a dia 16 de gener de 2023.