No saps si aquest ens té aprovat algun pla o programa, anual o pluriennal, que estableixi les directius estratègiques de les polítiques públiques? Si en té, aquest és el lloc on consultar-los.

31-12-2017 MILLORA ALS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL
30-09-2017 REPOSICIÓ I MILLORA AL DIPÒSIT DE L'AIGUA
31-03-2017 MILLORA 2na PLANTA CASA DE CULTURA
31-12-2017 EXPROPIACIÓ FINCA CARRER DEL SOL 23
30-09-2017 MILLORA CAMINS MUNICIPALS
30-12-2017 REURBANITZACIÓ TRAVESSERA URBANA BV4316, TRAMS CTRA.MUNTANYOLA-C VERDAGUER I C PUIG-AV D'OSONA

Descripció Finalització de la reurbanització del carrer Major, que té com a objectiu l'adeqüació de tots els serveis mínims: aigua, enllumenat públic, clavagueram, accessibilitat, voreres, pavimentació, millora de la seguretat viària, i de la qualitat de vida dels ciutadans.

Àmbit Carrer Major: Des de la Ctra de Muntanyola al C Verdaguer, i des del C Puig a l'Av. d'Osona

31-12-2018 ITINERARI DE VIANANTS: NUCLI DE SANTA EULÀLIA-CTRA MUNTANYOLA

Descripció Es construirà un itinerari per a vinanats per aconseguir la seguretat de les persones, atès que actualment es circula per la carretera de Muntanyola

Àmbit Des de l'Av. Benestar al carrer Nou en direcció a Muntanyola, uns 430 metres lineals en paral.lel a la Ctra de Muntanyola