En aquest apartat podràs consultar el codi de conducta dels grups d'interès d'aquest ens, que recull les regles ètiques que es comprometen a complir.

El codi de conducta de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs està en procés d'elaboració, actualment s'esta redactant un esborrany per a la seva posterior aprovació pel Ple municipal.