Vols saber quantes i quines subvencions ha atorgat l'ens? Aquí hi són totes. Pots veure a qui i a què s'han destinat.

Informació relativa a les concessions de subvencions i ajuts publicats per MINHAP al "Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones" inclòs a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

0 Registres carregats
NIF del beneficiari Beneficiari Descripció Data de concessió Àmbit Convocatòria Base reguladora Import concedit Import pagat Import retornat Informe fiscalització Enllaç Documents Més informació
F58700188 Tallers Guinardo, SCCL Entitats de persones amb discapacitat i/o malaltia mental 20-07-2018 Serveis socials BOPB 11/06/2018 1217.6 1217.6 0.0 Informe fiscalització http://cido.diba.cat/subvencions/7877357/subvencions-no-finalistes-per-a-entitats-de-persones-amb-discapacitat-io-malaltia-mental-per-a-lany-2018-ajuntament-de-sant-adria-de-besos Associacions discapacitats_acord aprovacio_2020.pdf
Associacions discapacitats_acord justificacio_2020.pdf
G61392536 Salut Mental Barcelonès Nord Associació Entitats de persones amb discapacitat i/o malaltia mental 20-07-2018 Serveis socials BOPB 11/06/2018 4225.35 4225.35 0.0 Informe fiscalització http://cido.diba.cat/subvencions/7877357/subvencions-no-finalistes-per-a-entitats-de-persones-amb-discapacitat-io-malaltia-mental-per-a-lany-2018-ajuntament-de-sant-adria-de-besos Associacions discapacitats_acord aprovacio_2020.pdf
Associacions discapacitats_acord justificacio_2020.pdf
G08440307 Associació Pro-Disminuïts psíquics Sant Adrià, ASSA Entitats de persones amb discapacitat i/o malaltia mental 20-07-2018 Serveis socials BOPB 11/06/2018 10140.85 10140.85 0.0 Informe fiscalització http://cido.diba.cat/subvencions/7877357/subvencions-no-finalistes-per-a-entitats-de-persones-amb-discapacitat-io-malaltia-mental-per-a-lany-2018-ajuntament-de-sant-adria-de-besos Associacions discapacitats_acord aprovacio_2020.pdf
Associacions discapacitats_acord justificacio_2020.pdf
G60282654 Associació Aprodisa Entitats de persones amb discapacitat i/o malaltia mental 20-07-2018 Serveis socials BOPB 11/06/2018 14366.2 14366.2 0.0 Informe fiscalització http://cido.diba.cat/subvencions/7877357/subvencions-no-finalistes-per-a-entitats-de-persones-amb-discapacitat-io-malaltia-mental-per-a-lany-2018-ajuntament-de-sant-adria-de-besos Associacions discapacitats_acord aprovacio_2020.pdf
Associacions discapacitats_acord justificacio_2020.pdf
G64836059 Fundació IPPS Centre de dia drogodependència "El Local" 21-04-2017 Serveis socials SUbvenció directa 150000.0 150000.0 0.0 Informe fiscalització 011_2017 Fundacio IPPS_Acord aprovacio.pdf
Fundacio IPPS_Acord aprovacio_2017.pdf
Associació Plataforma Autonomia Personal Projecte vida independient 21-04-2017 Serveis socials Subvenció directa 20000.0 19115.08 884.92 Informe fiscalització 009_2017_Plataforma Autonomia Personal.pdf
Autonomia Personal_acord_justificacio_2017.pdf
G60229846 Fundació Formació i Treball de Càritas Diocesana de Barcelona Projecte d'entregues socials d'articles 23-06-2017 Serveis socials Subvenció directa 20000.0 14687.48 5312.52 Informe fiscalització 007_2017_Formacio i Treball_Acord Aprovacio.pdf
Formacio i Treball_Acord justificacio_2017.pdf
R0800885F Salesians Sant Jordi Gestió centres oberts 23-06-2017 Serveis socials Subvenció directa 110130.0 110130.0 0.0 Informe fiscalització 005_2017_Salesians_Acord Aprovacio.pdf
Salesians_acord_justificacio_2017.pdf
G60946423 Associació Juvenil Barnabitas Gestió del Centre Obert 23-06-2017 Serveis socials Subvenció directa 61500.0 61500.0 0.0 Informe fiscalització 004_2017_Barnabitas_Acord Aprovacio.pdf
Barnabitas_acord_justificacio_2017.pdf
G08295198 Aldees Infantils SOS Catalunya Gestió del centre obert 27-11-2017 Serveis socials Subevnció directa 36400.0 36400.0 0.0 Informe fiscalització 003_2017_AldeesInfantilsSOS_Acord Aprovacio.pdf
AldeesInfantils_acord_justificacio_2017.pdf
G59898502 Federació d'associacions gitanes de Catalunya (FAGIC) Actuacions cíviques al barri de La Mina 17-06-2016 Cultura i civisme Subvenció directa 40000.0 FAGIC_Acord.pdf
F08704041 Gregal, SCCL Menjador social 29-09-2017 Serveis socials Subvenció directa 10000.0 10000.0 0.0 Informe fiscalització Gregal_Acord aprovacio_2017.pdf
Gregal_acord justificacio_2017.pdf
Asociación de servicios juveniles La Mina (Radio La Mina) Renovació de material de producció i emissió 23-06-2017 Cultura Subvenció directa 15000.0 Radio la Mina_Acord aprovacio.pdf
G59328229 Associació jubilats Sant Adrià Nord Associacions jubilats i gent gran 28-07-2017 Serveis socials BOPB 18/05/2017 2335.0 2335.0 0.0 Informe fiscalització http://cido.diba.cat/subvencions/7038477/subvencions-no-finalistes-per-a-les-associacions-de-jubilats-de-sant-adria-de-besos-per-a-lany-2017-ajuntament-de-sant-adria-de-besos Associacions jubiltas_gent gran_acord concessio_2017.pdf
Associacions jubiltas_gent gran_acord justificacio_2017.pdf
G59324129 Associació jubilats Via Trajana Associacions jubilats i gent gran 28-07-2017 Serveis socials BOPB 18/05/2017 1635.0 1635.0 0.0 Informe fiscalització http://cido.diba.cat/subvencions/7038477/subvencions-no-finalistes-per-a-les-associacions-de-jubilats-de-sant-adria-de-besos-per-a-lany-2017-ajuntament-de-sant-adria-de-besos Associacions jubiltas_gent gran_acord concessio_2017.pdf
Associacions jubiltas_gent gran_acord justificacio_2017.pdf
G59785238 Associació jubilats La Mina Associacions jubilats i gent gran 28-07-2017 Serveis socials BOPB 18/05/2017 1460.0 1460.0 0.0 Informe fiscalització http://cido.diba.cat/subvencions/7038477/subvencions-no-finalistes-per-a-les-associacions-de-jubilats-de-sant-adria-de-besos-per-a-lany-2017-ajuntament-de-sant-adria-de-besos Associacions jubiltas_gent gran_acord concessio_2017.pdf
Associacions jubiltas_gent gran_acord justificacio_2017.pdf
G60315041 Associació jubilats Besòs Associacions jubilats i gent gran 28-07-2017 Serveis socials BOPB 18/05/2017 2335.0 2335.0 0.0 Informe fiscalització http://cido.diba.cat/subvencions/7038477/subvencions-no-finalistes-per-a-les-associacions-de-jubilats-de-sant-adria-de-besos-per-a-lany-2017-ajuntament-de-sant-adria-de-besos Associacions jubiltas_gent gran_acord concessio_2017.pdf
Associacions jubiltas_gent gran_acord justificacio_2017.pdf
G59328237 Associació Jubilats Sant Joan Baptista Associacions jubilats i gent gran 28-07-2017 Serveis socials BOPB 18/05/2017 2335.0 2335.0 0.0 Informe fiscalització http://cido.diba.cat/subvencions/7038477/subvencions-no-finalistes-per-a-les-associacions-de-jubilats-de-sant-adria-de-besos-per-a-lany-2017-ajuntament-de-sant-adria-de-besos Associacions jubiltas_gent gran_acord concessio_2017.pdf
Associacions jubiltas_gent gran_acord justificacio_2017.pdf
F58700188 Tallers Guinardo, SCCL Entitats de persones amb discapacitat i/o malaltia mental 28-07-2017 Serveis socials BOPV 18/05/2017 12717.6 1217.6 0.0 Informe fiscalització http://cido.diba.cat/subvencions/7038484/subvencions-no-finalistes-per-a-entitats-de-persones-amb-discapacitat-io-malaltia-mental-per-a-lany-2017-ajuntament-de-sant-adria-de-besos Associacions discapacitats_acord justificacio_2017.pdf
G61392536 Salut Mental Barcelonès Nord Associació Entitats de persones amb discapacitat i/o malaltia mental 28-07-2017 Serveis socials BOPV 18/05/2017 4225.35 4225.35 0.0 Informe fiscalització http://cido.diba.cat/subvencions/7038484/subvencions-no-finalistes-per-a-entitats-de-persones-amb-discapacitat-io-malaltia-mental-per-a-lany-2017-ajuntament-de-sant-adria-de-besos Associacions discapacitats_acord justificacio_2017.pdf
G08440307 Asociación Pro-Disminuidos psíquicos Sant Adrià, ASSA Entidades de personas con discapacidad y / o enfermedad mental 28-07-2017 Serveis socials BOPV 18/05/2017 10140.85 10140.85 0.0 Informe fiscalització http://cido.diba.cat/subvencions/7038484/subvencions-no-finalistes-per-a-entitats-de-persones-amb-discapacitat-io-malaltia-mental-per-a-lany-2017-ajuntament-de-sant-adria-de-besos Associacions discapacitats_acord justificacio_2017.pdf
G60282654 Asociación Aprodisa Entidades de personas con discapacidad y / o enfermedad mental 28-07-2017 servicios sociales BOPV 18/05/2017 14366.2 14366.2 0.0 Informe fiscalització http://cido.diba.cat/subvencions/7038484/subvencions-no-finalistes-per-a-entitats-de-persones-amb-discapacitat-io-malaltia-mental-per-a-lany-2017-ajuntament-de-sant-adria-de-besos Associacions discapacitats_acord justificacio_2017.pdf
F58700188 Tallers Guinardo, SCCL Entitats de persones amb discapacitat i/o malaltia mental 05-10-2020 Serveis socials BOPB 14/07/2020 1267.6 http://cido.diba.cat/subvencions/10413428/subvencions-no-finalistes-per-a-entitats-de-persones-amb-discapacitat-io-malaltia-mental-per-a-lany-2020-ajuntament-de-sant-adria-de-besos Concessio Entitats persones discapacitat_2020.pdf
G61392536 Salut Mental Barcelonès Nord Associació Entitats de persones amb discapacitat i/o malaltia mental 05-10-2020 Serveis socials BOPB 14/07/2020 4225.35 http://cido.diba.cat/subvencions/10413428/subvencions-no-finalistes-per-a-entitats-de-persones-amb-discapacitat-io-malaltia-mental-per-a-lany-2020-ajuntament-de-sant-adria-de-besos Concessio Entitats persones discapacitat_2020.pdf
G08440307 Associació Pro-Disminuïts psíquics Sant Adrià, ASSA Entitats de persones amb discapacitat i/o malaltia mental 05-10-2020 Serveis socials BOPB 14/07/2020 10140.85 http://cido.diba.cat/subvencions/10413428/subvencions-no-finalistes-per-a-entitats-de-persones-amb-discapacitat-io-malaltia-mental-per-a-lany-2020-ajuntament-de-sant-adria-de-besos Concessio Entitats persones discapacitat_2020.pdf
G60282654 Associació Aprodisa Entitats de persones amb discapacitat i/o malaltia mental 05-10-2020 Serveis socials BOPB 14/07/2020 14366.2 http://cido.diba.cat/subvencions/10413428/subvencions-no-finalistes-per-a-entitats-de-persones-amb-discapacitat-io-malaltia-mental-per-a-lany-2020-ajuntament-de-sant-adria-de-besos Concessio Entitats persones discapacitat_2020.pdf
Q2866001 Creu Roja Barcelonès Nord Programa banc d'aliments solidaris 25-05-2020 Serveis socials Subvenció directa 17000.0 Creu Roja_Acord aprovacio_2020.pdf
Associació Plataforma Autonomia Personal Projecte vida independient 27-07-2020 Serveis socials Subvenció directa 30000.0 Associacio Plaforma AP_ Acord aprovacio_2020.pdf
A59092882 Pla de Besòs, SAU Cobertura d'electricitat a comunitats de veïns 25-05-2020 Serveis socials Subvenció directa 19803.91 Pla de Besos_Acord aprovacio_2020.pdf
R0800885F Salesians Sant Jordi Gestió centres oberts 25-05-2020 Serveis socials Subvenció directa 110130.0 Salesians Sant Jordi_Acord aprovacio_2020.pdf
G60229846 Fundació Formació i Treball de Càritas Diocesana de Barcelona Projecte d'entregues socials d'articles 29-05-2020 Serveis socials Subvenció directa 15000.0 Fundacio Formacio i Treball Caritas_Acord aprovacio_2020.pdf
G08295198 Aldees Infantils SOS Catalunya Gestió del centre obert 25-05-2020 Serveis socials Subvenció directa 36400.0 Aldees Infantils SOS Catalunya_Acord aprovacio_2020.pdf
G60946423 Associació Juvenil Barnabitas Gestió del Centre Obert 25-05-2020 Serveis socials Subvenció directa 61500.0 Associacio Barnabitas_Acord aprovacio_2020.pdf
Podeu veure els documents corresponents més abaix.