Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

VITO VICENTE GARCÍA GALÁN

REGIDOR

Cs

  • Càrrec electe
  • Portaveu
  • Ple
  • Comissió Informativa d’Urbanisme, Habitatge, Obres, Serveis, Medi Ambient, Patrimoni i Millora de la Qualitat Urbana
  • Comissió Informativa de Serveis a les persones
  • Comissió Especial de Comptes
  • Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Activitat Econòmica

Retribució anual bruta: 0

Indemnitzacions anuals (Màxim): 3000

Indemnitzacions que preveu deixar el càrrec: 0

Retribucions totals rebudes d'aquesta entitat l'any anterior (exercici liquidat): 3000

Funcionario de la Administración General del Estado, grupo A. He realizado diferentes cursos en materia de extranjería, inmigración y documentación de extranjeros, campos donde he desarrollado mi carrera profesional.

Licenciado en Derecho por la UNED. Actualmente jubilado. Concejal y portavoz de Ciutadans – Partido de la Ciudadania del Ayuntamiento de Santa Cristina d’Aro.

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats