Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

ANNA BUXÓ CALZADA

REGIDORA

ERC - AM

  • Càrrec electe
  • Membre d'equip de govern
  • Ple
  • Esports i gestió d’instal·lacions esportives, Activitats de lleure i Arxiu històric i activitats de divulgació
  • Regidora de Governació, seguretat ciutadana i trànsit, i Transport i mobilitat
  • Anna Buxó Calzada

Retribució anual bruta: 15600

Dietes anuals (Màxim): 0

Indemnitzacions que preveu deixar el càrrec: 0

Retribucions totals rebudes d'aquesta entitat l'any anterior (exercici liquidat): 15600

Visc a Santa Cristina on els meus dos fills, la Carla i en Joel, varen anar al col.legi. Sóc joiera i dissenyadora. He cursat fins a 3r de filologia catalana a l'Universitat de Girona. Soc tècnica esportiva experta en diferentes especialitats i treballo com a coordinadora tècnica. També imparteixo classes a l'empresa Llop Gestió, concretament a la instal·lació La Corxera de Sant Feliu de Guíxols.

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats