Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

SÍLVIA FONOLL RIBAS

1a Tinent d'Alcaldia i regidora

ERC - AM

  • Càrrec electe
  • Membre d'equip de govern
  • Ple
  • Junta de Govern Local
  • Promoció econòmica, Turisme, comerç i indústria, Mercats a la via pública, Relacions amb associacions professionals, Ràdio municipal i Patrimoni Historicoartístic
  • Brigada municipal i Servei de neteja
  • Regidora d'Atenció ciutadana, informació, informàtica, gestió documental, dades i transparència

Retribució anual bruta: 15600

Dietes anuals (Màxim): 0

Indemnitzacions que preveu deixar el càrrec: 0

Retribucions totals rebudes d'aquesta entitat l'any anterior (exercici liquidat): 15600

He treballat desde el gener del 1975 fins el 2013 a una empresa dedicada a la fabricació d'articles de neteja ocupant diferents càrrecs, l'últim com a cap de vendes. Des del 2015 treballo en el sector de l'administració i venda de finques.

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats