Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

JOSEP XIFRA DEULOFEU

Regidor no adscrit

No adscrit / independent

  • Càrrec electe
  • Membre d'equip de govern
  • Ple
  • Comissió Informativa d’Urbanisme, Habitatge, Obres, Serveis, Medi Ambient, Patrimoni i Millora de la Qualitat Urbana
  • Comissió Informativa de Serveis a les persones
  • Comissió Especial de Comptes
  • Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Activitat Econòmica
  • Via pública i senyalització viària

Retribució anual bruta: 15600

Dietes anuals (Màxim): 0

Indemnitzacions que preveu deixar el càrrec: 0

Retribucions totals rebudes d'aquesta entitat l'any anterior (exercici liquidat): 15600

Nascut al Barri Salom de Santa Cristina d’Aro el 4 de juliol de 1964, administratiu de l’empresa AQUALIA, regidor independent a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro des de 2011. En aquesta legislatura representant d’ERC.

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats