Aquest és l'espai des d'on pots accedir a la relació d’ajuts atorgats per l'ens. De cadascun se n'especifiquen, entre d'altres aspectes, l'import i l'àmbit als quals fa referència.

Descripció Data de concessió Àmbit Convocatòria Base reguladora Import concedit Informe de fiscalització
Ajuts per a famílies amb vulnerabilitat econòmica per a la realització d'activitats extraescolars en matèria d'esports i per a la realització d'activitats extraescolars organitzades per l'AFA de l'escola Pedralta, curs 2022-2023 Educació https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/652063 https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2022/161/202216107624.pdf 300.0
Ajuts per a famílies amb vulnerabilitat econòmica per a la realització d'activitats extraescolars en matèria d'esports i per a la realització d'activitats extraescolars organitzades per l'AFA de l'escola Pedralta, curs 2022-2023 Educació https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/652063 https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2022/161/202216107624.pdf 150.0
Ajuts per a famílies amb vulnerabilitat econòmica per a la realització d'activitats extraescolars en matèria d'esports i per a la realització d'activitats extraescolars organitzades per l'AFA de l'escola Pedralta, curs 2022-2023 Educació https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/652063 https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2022/161/202216107624.pdf 90.0