En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

Per un govern obert oferim les dades dels principals ítems que avaluen la transparència municipal:

  • Portal de Transparència i Dades Obertes: creat al 2016 recull la informació actualitzada dels indicadors més prestigiosos, els requerits a la Llei de Tranparència i aquells oberts propis del consistori, a més de la reutilització de les dades.
     
  • Mapa Infoparticip@: avalua la qualitat i transparència de la informació publicada a les webs municipals per part del món universitari.
  • Índex de Transparència d'Ajuntaments (ITA): eina que revisa la gestió dels 110 majors ajuntaments estatals, amb 80 indicadors, elaborats per Transparency International. En els darrers anys aquesta organització no ha aplicat evaluacions.