Vols saber quant cobren els empleats públics d'aquest ens? En aquest apartat trobaràs aquesta informació, detallada en funció de les categories dels treballadors.

PLANTILLA ORGÀNICA

Escala d’habilitació estatal

1 plaça de secretari-interventor. Grup A.2. Subescala secretaria-intervenció. Vacant.(Adherida al SAT del Consell Comarcal de la Segarra)

 

Personal laboral fix

 

-     1 plaça d’auxiliar administratiu, grup C.2. Coberta.

-     1 plaça d’auxiliar administratiu,  grup C.2. Interina.

-     1 plaça de personal de neteja. Vacant

-     1 plaça d’Agutzil - Ordenança . Grup E. Vacant

Personal laboral de duració determinada

 

-    1 plaça d’Agutzil - Ordenança . Grup E. Vacant

-    1 plaça mestre educació infantil,  grup A.2. Vacant

-    1 plaça de socorrista.  Vacant

 

Funcionaris Vacant A.2 Secrataria-intervenció Sense dotació
Personal laboral  Montserrat Torrent Bernaus C.2 Auxiliar administratiu                             15.699,26  
Personal laboral  Sílvia Armengol Castellà C.2 Auxiliar administratiu                             12.193,26  
Personal laboral  Angeles Sedano Fernández E Personal neteja                             10.634,60  
Personal laboral  Josep Mª Torra Jovell E Manteniment espais públics                             15.553,62  
Personal laboral temporal Hermínia Llordés Grifell E Manteniment espais públics                             15.553,62  
Personal laboral temporal Anna Morera Oliva A.2 Mestra Llar d'infants municipal                             15.557,33  
Personal laboral temporal Vacant Altres Socorrista  Sense dotació 
         
TOTAL CAPÍTOL 1                         135.393,45