Si has rebut notificacions electròniques dels procediments administratius que tramita aquest ens, des d'aquí pots accedir amb un sol clic a la pàgina del servei i consultar tot el que hi tens disponible.

L’e-NOTUM és el sistema de notificacions per mitjans electrònics del Consorci AOC, disponible com a servei per a totes les administracions públiques catalanes, que es pot emprar per notificar actes administratius i resolucions tant a ciutadans com a empreses.

De forma resumida, l’e-NOTUM permet al ciutadà:

  • Conèixer el dipòsit d’una notificació per canals no formals (correu electrònic i/o SMS).
  • Llegir el contingut de les notificacions i obtenir una còpia impresa.
  • Rebutjar una notificació abans d’obrir-la.
  • Veure la llista de notificacions dipositades i l’organisme emissor. 
  • Descarregar tots els documents associats a una notificació electrònica (la resolució, la notificació, l’acceptació o rebuig, etc.)

Pel que fa l’administració, l’e-NOTUM li permet:

  • Dipositar notificacions per als interessats tant per via automàtica (integració de sistemes d’informació), com mitjançant pantalles Web.
  • Conèixer els canvis d’estat de les notificacions (tant de forma interrogativa com en forma d’informe diari).
  • Oferir l’accés a les notificacions als interessats a través del propi portal (carpeta del ciutadà) com a través d’un portal amb marca blanca que el Consorci AOC habilita a tal efecte.

Enllaços:

Autorització o Revocació de l'autorització per a la notificació electrònica per a tots els procediments de l'Ajuntament

Més informació e-NOTUM

Consorci Administració Oberta de Catalunya

Per tal d'accedir a les vostres notificacions electròniques, necessiteu disposar d'un certificat electrònic vàlid en el vostre sistema per poder identificar-vos. Per aquesta opció són vàlids tots els certificats electrònics classificats per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert).

Consulteu des d'aquí les vostres notificacions electròniques.