Si tens certificat digital, des d'aquí pots iniciar i fer seguiment dels teus tràmits personals amb l'ens.

Què és?

La Carpeta ciutadana és un servei de l'Ajuntament de Salt que permet a qualsevol ciutadà fer tràmits i consultes d'una forma àgil i còmoda sense necessitat de desplaçar-se a les dependències municipals.

Què ens permet fer?

  1.  Consultes i obtenció de justificants dels Registres d'Entrada i de Sortida
  2. Consultes de les dades de Padró d'Habitants i de la unitat familiar. Permet emetre els volants d'empadronament i de convivència.
  3. Consultes de Tributs. Permet emetre relacions de bens i de tributs. Permet interaccionar amb les domicialiacions bancàries i els domicilis fiscals, que es poden consultar i modificar ONLINE. *
  4. Consultes de Recaptació: rebuts pagats i pendents. Permet emetre justificants de pagament i imprimir documents de pagament dels rebuts pendents. *

* A partir de l' 1 de gener de 2013, aquesta informació la facilita la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC), que en té la gestió delegada.  Podeu entrar al seu web des de http://www.xalocgirona.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=78

Properament s'aniran incorporant més tràmits, amb la intenció final de poder fer tota la tramitació telemàticament. 

Com puc accedir-hi?

Validació de documents emesos per la Carpeta Ciutadana

Els documents emesos per la Carpeta Ciutadana que incorporen la signatura digital, es poden validar aquí.