Vols implicar-te en les qüestions del dia a dia que gestiona aquest ens? Prefereixes participar en grans projectes o esdeveniments especials? Doncs aquí trobaràs la informació i dades de contacte dels espais de participació ciutadana que existeixen.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 24 de setembre de 2012, va crear el CONSELL DE CIUTAT. Aquest és un òrgan de participació ciutadana amb funcions consultives, d'informe, estudi i proposta sobre accions municipals relacionades amb la convivència, amb l'objectiu de fomentar el diàleg i que ajudi a articular un model de ciutadania que integri la diversitat en un marc democràtic establert de drets i deures vàlids per a tots els ciutadans de Salt.