Els recursos públics de l'ens es destinen a la finalitats previstes al pressupost? Es porten a terme de forma correcta els processos relacionats amb les subvencions, la contractació o els convenis? Aquí podràs trobar les auditories de comptes que s'hagin realitzat.

Data Títol Descripció Documents
29-06-2020 Pla Anual de Control Financer del Sector Públic de l'Ajntament de Salr per l'exercici 2020 Pla anual de control financer 2020