Expropiacions en tràmit

Expropiació de les finques situades al c. Sant Dionís, s/n qualificades d'equipament educatiu (Clau D1), incloses a la MP del PGOU nº 1/2019 "Actuació Aïllada AA5-Ronda Monar. (Exp. 2020S021000001)

Acord de Ple de data 6 d'abril de 2020

Edicte BOP núm. 92 de 13 de maig de 2020

Edicte Punt Diari de 7 de maig de 2020

Acord de Ple de data 20 de juliol de 2020