Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

Convocatòria

Termini presentació

Data Publicació

Enllaç

Borsa de Treball Tècnic/a Educació Infantil

22/08/2017

(Tancat)

10/08/2017

24/08/2017

Bases. Convocatòria. 

Resolució d'Alcaldia

Borsa de Treball Mestre/a

22/08/2017

(Tancat)

10/08/2017

24/08/2017

Bases. Convocatòria

Resolució d'Alcaldia

Borsa de Treball Aux Administratiu

29/05/2018

 

 

16/05/2018

19/06/2018

06/07/2018

26/07/2018

11/10/2018

18/10/2018

Bases.convocatoria.

Resolució d'Alcaldia

Acta Tribunal Qualificador

Bases nova convocatòria

Ressolució alcaldia

Resultat del procés

Nomenament Jutge de Pau titular i substitut   26/07/2018 Edicte
Borsa de Treball Mestre/a de Llar d'infants 22/08/2018

01/08/2018

 

 

 

 

Bases de la convocatòria

Anunci prova de català

Resultat del procés

 

 

En la secció Resultats de les convocatòries de personal es publicaran els resultats dels diferents processos de selecció.