Normativa d'urbanisme Disponible a: Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya

Vols conèixer  les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc on consultar-les.